KATA-KATA HIKMAT YANG SESUAI DIGUNAKAN DALAM KARANGAN (3)

KATA-KATA HIKMAT YANG SESUAI DIGUNAKAN DALAM KARANGAN (3)


41. Kamu dapat mengenal lebih banyak tentang diri seseorang itu dari adab dan pertanyaannya, bukan dari jawapan-jawapannya -Voltaire


42. Jika satu bangsa telah mula berfikir, tidak ada satu kekuatan pun yang boleh menghentikannya -Voltaire


43. Supaya engkau beroleh sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang –Hamka


44. Semulia-mulia manusia ialah orang yang mempunyai adab yang merendah diri ketika berkedudukan tinggi, memaaf ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat -Khalifah Abdul Malik Marwan


45. Dalam masyarakat manusia ada binatang  tetapi dalam masyarakat binatang tidak ada satu pun manusia -Aristotle


46. Perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah.-Lao Tze


47. Seseorang yang melakukan kesalahan dan tidak membetulkannya telah melakukan satu kesalahan lagi. –Confucius


48. Hidup biar beradab, bukan hidup untuk biadap –Al-Ghazali Bayruni


49. Rakyat itu akar bangsa. Jika akarnya sihat, pokoknya pun sihat -Beng Tju


50. Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh -Albert Einstein


51. Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang boleh kamu buat untuk negara -Abraham Lincoln


52. Semiskin-miskin orang ialah orang yang kekurangan adab dan budi pekerti  -Hukama


53. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai sesuatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa merdeka –Soekarno


54. Bangsa penakut tidak boleh merdeka dan tidak berhak merdeka. Ketakutan adalah penasihat yang sangat curang untuk kemerdekaan -Andre Colin


55. Akhlak yang buruk itu ibarat tembikar yang pecah. Tidak dapat dilekatkan lagi dan tidak dapat dikembalikan menjadi tanah -Wahab B Munabin


56. Ukuran yang paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh perasaan malu akan dirinya terlebih dahulu -Aflatun


57. 'Hendaklah adab sopan anak-anak itu dibentuk sejak kecil kerana ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya. Belum dirosakkan oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan' - Hamka


58. 'Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya'- Hamka


59. 'Bertambah kuat kepercayaan kepada agama, bertambah tinggi darjatnya di dalam pergaulan hidup, dan bertambah naik tingkah laku dan akal budinya'- Hamka


60. Jika anda mahu membuat sesuatu, anda akan cari jalan. Jika anda tidak mahu membuat sesuatu, anda akan cari alasan. - Peribahasa Arab

.